Seminarium E-City. Salon Dyskusyjny (sem.XI)


Opis przedmiotu

Celem seminarium jest rozwój zainteresowań i wiedzy studenta w zakresie współczesnych problemów rozwoju miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na związki współczesnych potrzeb mieszkańców z procesem kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miast oraz ich krajobrazu (ecological city) oraz zagadnień technicznych (electronical city). Celem seminarium jest także rozwój umiejętności prezentacji własnych poglądów na forum dyskusyjnym oraz umiejętności czynnego udziału w dyskusji z zakresu architektury i urbanistyki.
Tematyka Seminarium jest związana z tematyką wykładu pt. E-CITY. PRZYRODA I CYFRYZACJA
Tematyka zajęć
Przykłady tematów:
 • Rola zieleni w strukturze przestrzennej miasta.
 • Systemy przyrodnicze w miastach.
 • Przestrzeń wirtualna i przestrzeń realna.
 • Miasto BIT-ów a tożsamość miejsca zamieszkania.
 • Kształtowanie węzłów miejskości w śródmieściach metropolii i obszarach metropolitalnych.
 • Zrównoważone wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne i osiedla mieszkaniowe.
 • Przestrzenie hybrydowe – jako odpowiedź na wiele zmiennych potrzeb.
 • Kształtowanie publicznych przestrzeni zieleni w miastach.
 • Mieszkanie w centrum, a życie na peryferiach.
 • Idea "Tiere paysage" oraz walka o bioróżnorodność.
 • Formy odtwarzania ciągłości systemu (zielona/błękitna infrastruktura).
 • Środowisko przyrodnicze w rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rezydencje i ogrody w historycznych i współczesnych strukturach miejskich oraz wiejskich (rola, kompozycja, funkcja).
 • Recykling w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i wiejskiego.
 • Uprawianie miasta - uprawy w mieście.
 • Nowe technologie a przestrzeń miasta.
 • Nowe technologie a miasto bez wykluczenia, przestrzenie bez barier.

Koordynatorzy:
Electronical City - dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
Ecological City - dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik
Pozostali prowadzący:
pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego