Eksperyment Architektoniczny w Krajobrazie Metropolii - Projekt Fakultatywny 1 (sem.X)


Opis przedmiotu

„Eksperyment architektoniczny w krajobrazie metropolii” to przedmiot pozwalający eksplorować miejsce i znaczenie architektury w rozwoju wielkiego miasta i eksperymentować próbując wpływać na procesy je kształtujące. Dobór problemów badawczych następuje na podstawie zainteresowań własnych studenta, w drodze dyskusji w grupie uczestników lub na podstawie propozycji wykładowców. Tematyka projektów musi dotyczyć miejsca, roli, znaczenia itp. obiektów architektury w krajobrazie wielkiego miasta – z reguły Warszawy, ale możliwy jest wybór innych miast znanych uczestnikom z autopsji. Skala, zasięg, charakter rozpatrywanych problemów nie są z góry ograniczone – projekt może dotyczyć zarówno "zwykłej" architektury o różnych funkcjach (mieszkalnych, usługowych, przemysłowych itp.), jak też architektury krajobrazu miasta, małej architektury w przestrzeni publicznej, a nawet architektury wnętrz. Tematyka projektów może dotyczyć zarówno obszarów centralnych w metropolii lub jej dzielnic mieszkaniowych i obszarów peryferyjnych.
Uwaga! niecodzienna prezentacja projektów w formie filmowej zapewnia świetną zabawę we współpracy ze studentami dziennikarstwa z UW.

Tematy projektów zrealizowanych w poprzednich latach można zobaczyć w >> GALERII PROJEKTÓW

Koordynator: dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
Pozostali prowadzący: pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego (KPUiKW)