Seminarium H-City. Analiza Zmiany w Mieście. Warszawa - Berlin (sem.X)


Opis przedmiotu

Podstawowym celem polsko-niemieckiego seminarium projektowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Instytutu Planowania Miast i Regionów Uniwersytetu Technicznego w Berlinie jest przybliżenie jego uczestnikom problematyki dużych miast na przykładzie Warszawy i Berlina, przekazanie wiedzy na temat ich rozwoju - w ujęciu historycznym i współcześnie, a następnie użycie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnego problemu, będącego tematem zadania projektowego. Tematyka seminarium dotyczy ważnych obszarów, które wymagają interwencji urbanistycznej - zmiany. Przy zastosowaniu metody studium przypadku, szczegółowo badany i analizowany jest jeden wybrany obszar miasta. Seminarium podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym etapie zajęcia odbywają się tradycyjnie w formie cotygodniowych spotkań, w drugim etapie- jako międzynarodowe warsztaty projektowe, w dwóch zblokowanych okresach tygodniowych, z których jeden tydzień ma miejsce w Warszawie, a drugi w Berlinie. W tym etapie seminarium odbywa się w języku angielskim.
Efektem seminarium jest zdobycie umiejętności analizowania przyczyn, skutków i potrzeby zmian w mieście.
W programie obok wykładów, prezentacji, dyskusji i warsztatów projektowych, znajdują się także pozycje, takie jak wystawy, wycieczki i wizyty w instytucjach, pogłębiające wiedzę na zadany temat.
Koordynator:
prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Pozostali prowadzący:
pracownicy Institut für Stadt- und Regionalplanung, Technische Universität Berlin oraz pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego