Wykład E-City. Przyroda i Cyfryzacja (sem.XI)


Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami przyrodniczymi i środowiskowymi (środowisko naturalne), a także z zakresu technologii elektronicznych (multimedia, IT) niezbędnymi dla praktyki projektowania urbanistycznego. Celem przedmiotu jest także wstępne zapoznanie studentów z Systemem Informacji Geograficznej (GIS) - jako narzędziem w projektowaniu urbanistycznym.
Tematyka wykładów
Podczas wykładów przekazywany jest następujący zakres wiedzy:
 • Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, a środowisko przyrodnicze
 • Kształtowanie węzłów miejskości w śródmieściach metropolii i obszarach metropolitalnych, a środowisko przyrodnicze
 • Zrównoważone wielofunkcyjne zespoły urbanistyczne i osiedla mieszkaniowe
 • Kształtowanie publicznych przestrzeni zieleni w miastach
 • Rezydencje i ogrody  w historycznych i współczesnych strukturach miejskich oraz wiejskich - rola, kompozycja, funkcja
 • Środowisko przyrodnicze w rozwoju obszarów wiejskich
 • Systemy przyrodnicze w miastach 1 - ziemia - woda - powietrze
 • Systemy przyrodnicze w miastach 2 - fauna i flora
 • Idea "Tiere paysage" oraz walka o bioróżnorodność
 • Recykling w kształtowaniu krajobrazu miejskiego i wiejskiego
 • Uprawianie miasta - uprawy w mieście
 • System Informacji Geograficznej (GIS)
Forma prowadzenia zajęć
Nauczanie jest prowadzone poprzez wykład prowadzony dla wszystkich osób chętnych. Tematyka wykładów powiązana jest z treścią seminariów i zajęć projektowych prowadzonych na sem.XI: "E-City. Salon Dyskusyjny" oraz "Przestrzenie Integracji".
Koordynatorzy:
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
Pozostali prowadzący:
prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
dr inż. arch. Agnieszka Wośko–Czeranowska
dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik