Zajęcia do wyboru na specjalności magisterskiej

Architektura i Urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju (AiU1)

Program specjalności przygotowany przez naszą Katedrę pod kierunkiem prof. zw. dr hab. arch. Sławomira Gzella, zgodnie z obowiązującym programem studiów magisterskich na kierunku Architektura, realizowany jest przez zestaw przedmiotów specjalnościowych (wykład + projekt + seminaria na każdym z dwóch kolejnych semestrów). Dodatkowo nasz zespół będzie dostosowywał treści przedmiotów z programu podstawowego do charakteru specjalności (Problemy Urbanistyki Współczesnej * i Projekt Urbanistyczny - polityka przestrzenna * na semestrze 2).
Koordynatorem specjalności AiU1 jest dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW.


semestr 2 (10) - lato 2019/20
Blok przedmiotów prowadzony jest pod hasłem H-City - projektowanie w kontekście miasta historycznego - w kontekście przestrzennym, prawnym, społecznym, ekonomicznym, infrastrukturalnym
Eksperyment Architektoniczny w Krajobrazie Metropolii * - projekt wybieralny PBL (fakultet 1) 84 godz.
H-City. Uwarunkowania i Narzędzia Rewitalizacji * - wykład (fakultet 2) 30 godz.
H-City. Analiza Zmiany w Mieście. Warszawa - Berlin * - seminarium połączone z warsztatami wyjazdowymi w jęz. ang. (fakultet 1) 60 godz.

semestr 3 (11) - zima 2020/21
Blok przedmiotów prowadzony jest pod hasłem E-City - projektowanie w kontekście miasta przyszłości - w kontekście ekologii, kultury i technologii elektronicznych (multimedia oraz IT)
Przestrzenie Integracji * - projekt wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2) 75 godz.
E-City. Przyroda i Cyfryzacja * - wykład (fakultet 3) 30 godz.
E-City. Salon Dyskusyjny * - seminarium (fakultet 2) 60 godz.

* klikając na nazwę przedmiotu zobacz pełny opis